0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen

Boringa & Lankester financiële trainingen

ONLINE CURSUS

AB-heffing bij echtscheiding: Wat is er veranderd en valt er iets te kiezen?
 

In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat heeft de Hoge Raad nu exact besloten en op basis waarvan?
 • Wat is een nominaal tarief en wat is een contant gemaakt tarief en hoeveel verschil in netto waarde van de aandelen maakt dat uit?
 • Welke zienswijzen en vindplaatsen vallen er in de literatuur te onderkennen? Welke argumenten spelen daarbij een cruciale rol?
 • Zorgt de actuele jurisprudentie ervoor dat wij onze eigen zienswijze uit 2009 herzien?

De aanleiding voor deze online cursus vormt de actuele uitspraak van de Hoge Raad d.d. 22 april jl. (ECLI:NL:HR:2022:583) inzake het al dan niet contant maken van de (toekomstige) aanmerkelijk belangheffing en de gevolgen van deze uitspraak voor u en uw cliënten.

In de online training van effectief drie uur komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat heeft de Hoge Raad nu exact besloten en op basis waarvan?
 • Welke rol speelt het financieel belang van uw cliënt(e) bij de hoogte van de aanmerkelijk belangclaim? En wat valt er te kiezen?
 • Wat is het nominaal tarief en wat is een contant gemaakt tarief en hoeveel verschil in netto waarde van de aandelen maakt dat uit?
 • Hoe om te gaan met het rentevoordeel dat de verkrijger van de onderneming behaalt door de aanmerkelijk belangheffing niet daadwerkelijk te betalen, maar door te schuiven op de peildatum?
 • Welke zienswijzen en vindplaatsen vallen er in de literatuur te onderkennen? Welke argumenten spelen daarbij een cruciale rol?
 • In hoeverre is het tarief van 6,25% in artikel 20 lid 6 sub c Successiewet van belang?
 • Welke jurisprudentie is relevant?
 • Zorgt de actuele jurisprudentie ervoor dat wij onze eigen zienswijze uit 2009 herzien?

Zoals u van ons gewend bent, zullen wij tijdens deze cursus uiteraard uitgebreid ingaan op uw vragen en ervaringen m.b.t. dit onderwerp.

Deze cursus wordt online aangeboden

 

 • Cursusomgeving in Zoom
 • Interactief, persoonlijke aandacht en ruimte voor stellen van vragen
 • Dagdeel van 3 uur effectief onderwijs afgewisseld met enkele pauzes

Opleidingspunten

Deze online cursus behelst drie uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Dit is een door de Mediators federatie Nederland erkende cursus en u ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 3 PE-punten (categorie 2).

logo MfN

Cursusdata

Momenteel staat er geen cursusdatum gepland.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u dat vrijblijvend via de knop hieronder aangeven. Zodra nieuwe cursusdata bekend zijn, ontvangt u hiervan bericht.

Kosten: € 198,00 excl. BTW

In-company

Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Kosten zijn op aanvraag

Cursusvoorwaarden

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This