0172 530047 info@b-l.nl

Specialisme

Financieel advies bij echtscheiding

Gespecialiseerd financieel adviseur

Bij complexe echtscheidingszaken, met name daar waar één van beide partners ondernemer is, treden wij dagelijks op als gespecialiseerd en onafhankelijke financieel adviseur voor particuliere en zakelijke cliënten, advocaten, mediators, notarissen, rechtbanken en gerechtshoven in het gehele land.

Financieel advies

Onze advieswerkzaamheden in echtscheidingszaken hebben onder meer betrekking op:

  • Bedrijfseconomische uitleg huwelijksvoorwaarden
  • Waardering van ondernemingen (eenmanszaak, v.o.f., maatschap of BV)
  • Boedelverdelingen
  • Vermogensverrekeningen
  • Beoordeling van de draagkracht, behoefte en alimentatie

Heldere communicatie

Wij zijn en blijven weliswaar registeraccountants en geen juristen.  Wij zijn echter wel in staat, met kennis van zaken, adequaat te communiceren met de betrokken juristen. Onze kracht is dat wij op dit terrein zeer ervaren, vergaand gespecialiseerd en volledig op de hoogte zijn van de actuele juridische stand van zaken. Voor onze opdrachtgevers slaan wij zo een brug tussen de juridische randvoorwaarden en de bedrijfseconomische (financiële) uitwerking daarvan.

“Acceptabele oplossingen waar ratio en emotie vaak dwars door elkaar lopen”

Objectief, onafhankelijk en realistisch

Voor opdrachtgevers en betrokkenen (met soms beperkte financiële kennis) brengen wij zowel mondeling als schriftelijk de problematiek en mogelijke oplossingen helder in kaart. Wij stellen ons hierbij overigens altijd objectief, onafhankelijk en realistisch op. De ervaring heeft ons geleerd dat dit de basis is om tot een voor alle partijen acceptabele oplossing te kunnen komen in situaties waar ratio en emotie vaak dwars door elkaar lopen.

Wilt u een financieel advies bij een echtscheiding?

ONZE SPECIALISMEN

Door onze specialistische werkzaamheden ervaren wij dagelijks wat er in de praktijk speelt.

Financieel advies

Bij complexe echtscheidingszaken treden wij dagelijks op als onafhankelijk financieel adviseur.

Waardering onderneming

Een deskundige waardering van de onderneming helpt om verantwoorde en juiste beslissingen te nemen.

Mediation

Als mediator helpen wij partijen om gezamenlijk tot oplossingen te komen in conflictsituaties

Overlegscheiding

Als een team komen partijen met hun advocaten onder leiding van een coach en een neutrale financieel adviseur tot oplossingen.

Due diligence

Een gedegen financieel due diligence onderzoek bij koop/verkoop is essentieel voor een realistisch beeld van de betrokken onderneming.

Second opinion

Voor een deskundig en onafhankelijk tweede oordeel over één van de specialismen zoals vermeld op deze site.

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This