0172 530047 info@b-l.nl

Onze specialismen

Oplossingsgericht financieel advies

Financieel specialisten

Onze organisatie is volledig gericht op de onderstaande specialismen. Hierdoor zijn wij als geen ander in staat in te spelen op de vraag naar specifieke deskundigheid en grote mate van flexibiliteit die door de opdrachtgevers van ons worden verlangd. Een vereiste hiervoor is dat wij continu veel tijd investeren in het up-to-date houden van onze specialistische kennis. Dit doen wij door het bijwonen van cursussen en uiteraard het bijhouden van de bedrijfseconomische en juridische vakliteratuur.

“ Weten wat er in de dagelijkse praktijk speelt „

Onze kennis delen wij door het het schrijven van publicaties en verzorgen van cursussen. Het belangrijkste is echter dat wij door onze specialistische opdrachten dagelijks ervaren wat er in de praktijk speelt.

Divi Theme Examples

Onze specialismen

Financieel advies bij echtscheiding

Bij complexe echtscheidingszaken, met name daar waar één van beide partners ondernemer is, treden wij dagelijks op als gespecialiseerd en onafhankelijk financieel adviseur.

Waardering ondernemingen

Wanneer de vraag speelt wat een onderneming, in de gegeven situatie en op een zeker moment, waard is, helpt een deskundige waardering een verantwoorde en weloverwogen beslissingen te nemen.

Mediation

Mediation is een uitstekende wijze om partijen te helpen tot oplossingen te komen in conflictsituaties. Er is aandacht voor de feiten en cijfers, en voor alle onderliggende emoties.

Overlegscheiding / Collaborative divorce

Beide partijen schakelen ieder een eigen advocaat in waarbij, onder leiding van een coach, als een team wordt gepoogd tot een acceptabele oplossing te komen.

Due diligence

Voor de gevallen dat het cruciaal is dat de belanghebbenden een goed beeld hebben van de financiële positie en de risico’s die onderkend kunnen worden.

Second opinion

Indien u, op het gebied van een van de specialismen hierboven, twijfels heeft over een door u ontvangen advies dan wel over een advies of standpunt dat door een wederpartij in een geschil wordt ingebracht .

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This