0172 530047 info@b-l.nl

Specialisme

Waardering onderneming

Wat is de waarde?

Echtscheidingen, overnamesituaties, bedrijfsopvolging, management buy-outs / buy-ins en het uiteengaan van zakelijke partners. Situaties waarbij de vraag speelt wat een onderneming, in de gegeven situatie en op een zeker moment, waard is. Een deskundige waardering van de onderneming helpt een goed beeld te kunnen vormen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Waarderen onderneming

Casusspecifiek maatwerk

Het waarderen van ondernemingen is casusspecifiek en specialistisch werk, waarbij met name het goed definiëren van de uitgangspunten en de gehanteerde aannames cruciaal is. Dé waarde van een onderneming bestaat immers niet.

Deskundigheid

Bij het waarderen van ondernemingen gaat het er met name om dat een adequate en voor de gebruikers goed beoordeelbare berekening van de waarde wordt gemaakt. Toepassingen van de correctie methodiek, een gedegen onderbouwing, de juiste uitgangspunten en aannames vormen hiervoor de basis.

Echtscheidingssituatie

Bij waardering in het kader van een echtscheidingssituatie is het van belang dat op een juiste wijze rekening wordt gehouden met alle andere financiële afspraken die partijen maken zoals bijvoorbeeld afspraken omtrent alimentatie en pensioen. Deze onderneming is veelal immers ook de inkomstenbron van de ondernemer.

“Waarderen is echt een specialisme dat door ter zake deskundigen dient te gebeuren.”

Waarderingsrapporten

Wij beschikken over de vakkennis en ervaring om gedegen waarderingsrapporten te maken en/of te beoordelen. Naast de waarderingsberekening op zich, besteden wij daarbij veel aandacht aan de onderbouwing van de berekeningen en de gehanteerde methodiek in de onderhavige specifieke situatie. Edwin Lankester is naast Registeraccountant ook Register Valuator en gespecialiseerd in de waardering van ondernemingen in met name het MKB.

Wilt u een deskundige waardering van uw onderneming laten maken?

ONZE SPECIALISMEN

Door onze specialistische werkzaamheden ervaren wij dagelijks wat er in de praktijk speelt.

Financieel advies

Bij complexe echtscheidingszaken treden wij dagelijks op als onafhankelijk financieel adviseur.

Waardering onderneming

Een deskundige waardering van de onderneming helpt om verantwoorde en juiste beslissingen te nemen.

Mediation

Als mediator helpen wij partijen om gezamenlijk tot oplossingen te komen in conflictsituaties

Overlegscheiding

Als een team komen partijen met hun advocaten onder leiding van een coach en een neutrale financieel adviseur tot oplossingen.

Due diligence

Een gedegen financieel due diligence onderzoek bij koop/verkoop is essentieel voor een realistisch beeld van de betrokken onderneming.

Second opinion

Voor een deskundig en onafhankelijk tweede oordeel over één van de specialismen zoals vermeld op deze site.

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This