0172 530047 info@b-l.nl

Boringa & Lankester

Onze visie en werkwijze
Wie zijn wij
Sinds 1 januari 2001 hebben wij, Tjibbe Boringa en Edwin Lankester, onze krachten gebundeld in de maatschap Boringa & Lankester registeraccountants. Het idee hierachter is ontstaan op basis van onze jarenlange ervaring waarbij wij ontdekten dat er grote behoefte was aan specialistische financiële dienstverlening bij specifieke incidentele gebeurtenissen als echtscheidingszaken, conflictsituaties, koop- en verkoop van ondernemingen etcetera. Wij richten ons dan ook volledig op een aantal specialismen teneinde onze opdrachtgevers op deze gebieden een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen leveren.

Betrokken, persoonlijk contact & focus op specialisme

Onze visie
Door volledige focus op onze specialismen waarborgen wij onze kwaliteit. Daarbij draagt de kleinschaligheid van onze organisatie bij aan een betrokken persoonlijk contact waardoor wij u optimaal van dienst kunnen zijn.

“ kwaliteit gewaarborgd „

Onder kwaliteit verstaan wij:

  • oplossingsgericht
  • deskundig
  • objectief
  • flexibel
  • integer
  • respect voor alle betrokkenen
Gezien onze opdrachtgevers en de aard van onze opdrachten zijn dit absolute vereisten om het vertrouwen van onze opdrachtgevers te verkrijgen en te behouden.
Onze werkwijze
Wij besteden veel aandacht aan het tezamen met de opdrachtgevers in kaart brengen van de situatie, de verwachtingen en de opdrachtformulering. De situatie wordt beoordeeld op basis van een zogenaamde quick scan. Vervolgens bepalen wij in nauwe samenspraak met de opdrachtgever het vervolgtraject. Zo werken wij in samenspraak met de opdrachtgever naar een optimaal eindresultaat en worden misverstanden voorkomen.
“ mondelinge en schriftelijke rapportage „
Adviezen worden zowel mondeling als schriftelijk gegeven. In een schriftelijk rapport verschaffen wij in de aan ons verstrekte opdracht inzicht in:
  • het doel van het onderzoek
  • de gebruikte informatie
  • de uitgangspunten en beperkingen
  • de bevindingen en conclusies
U en eventueel andere betrokken partijen bieden wij hierdoor een helder inzicht in de totstandkoming van onze conclusies.
Kennisnetwerk
Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van specialisten. Daar waar een opdracht meerdere specialistische disciplines nodig heeft, kunnen wij de specifieke kennis van ons netwerk inzetten. Hierbij fungeren wij als aanspreekpunt en intermediair voor zowel onze opdrachtgevers als richting de specialisten die wij inschakelen. Op deze manier zijn wij u nog beter van dienst door u rust en overzicht te bieden.
Uw vragen en wensen bespreken wij graag
in een persoonlijk gesprek

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This