0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen op Terschelling

Boringa & Lankester financiële trainingen

Cursus 

Basiscursus Jaarrekeninglezen:
Toepasbaar in uw familierechtpraktijk
 

In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De verschillen tussen de eenmanszaak en de BV.
 • De balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht en hun onderlinge samenhang.
 • De diverse posten in de jaarrekening en hoe deze worden bepaald en gewaardeerd.
 • Het beoordelen van de winstgevendheid en wat u daarmee in de praktijk kan.
 • Het berekenen en beoordelen van de kasstroom en wat u daarmee in de praktijk kan.

Basiscursus Jaarrekeninglezen:
Toepasbaar in uw familierechtpraktijk

Voor wie?

Beginnende, maar ook meer ervaren familierechtadvocaten en mediators die in echtscheidingssituaties van ondernemers beter in staat willen zijn de informatie te begrijpen die kan worden afgeleid uit jaarrekeningen, en die meer willen leren over hoe je dat in de praktijk concreet aanpakt.

Doel

Het doel van de cursus is dat u meer grip op de materie krijgt en u zich zekerder gaat voelen om de juiste discussies te kunnen voeren en de juiste beslissingen te kunnen nemen. Dit is belangrijk omdat u in de praktijk steeds vaker te maken krijgt met scheidende ondernemers, waarbij van u wordt verwacht dat u over voldoende kennis en inzicht beschikt om financiële vraagstukken in hun juridische context te kunnen begrijpen en toepassen.

Onderwerpen

In deze tweedaagse cursus krijgt u onder meer voor alimentatie-, waarderings- en opgepotte winst vraagstukken praktisch toepasbare kennis over en inzicht in het volgende:

 • Welke financiële informatie u nodig heeft.
 • De verschillen tussen de eenmanszaak en de BV.
 • De relatie tussen de financiële administratie en de jaarrekening.
 • De diverse soorten jaarrekeningen en wat u daar wel en niet mee kan.
 • De balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht en hun onderlinge samenhang.
 • De diverse posten in de jaarrekening en hoe deze worden bepaald en gewaardeerd.
 • De in de praktijk veel gehanteerde financiële termen.
 • Het beoordelen van hoe de onderneming er financieel voor staat.
 • Het beoordelen van de winstgevendheid en wat u daarmee in de praktijk kan.
 • Het berekenen en beoordelen van de kasstroom en wat u daarmee in de praktijk kan.
 • Het verschil tussen de winst en de kasstroom en wat u daarmee in de praktijk kan.
 • Het bepalen van de huwelijks gerelateerde behoefte bij ondernemers.
 • Het bepalen van het in redelijkheid te verwerven inkomen van een ondernemer.
 • Het bepalen van de niet uitgekeerde (opgepotte) winst en de uitkeerbaarheid daarvan.
 • Beoordeling van lastige posten bij de BV zoals goodwill, de rekening-courant, pensioen in eigen beheer en de ODV.
 • Beoordeling van lastige posten bij de eenmanszaak zoals het kapitaal en de FOR.

Zoals u van ons gewend bent, zal er tijdens de cursus ruim aandacht zijn om zelf te oefenen aan de hand van concrete praktijksituaties. Tevens zullen wij ingaan op uw vragen uit de praktijk en de relevante en actuele jurisprudentie.

Drie dagen naar Terschelling

Op 27-28-29 maart 2022 is Terschelling voor de 10e keer het toneel voor onze cursusdagen. Drie dagen op het eiland, waarvan wij traditiegetrouw 10 uur cursus zullen gaan geven verdeeld over twee cursusdagen: maandag en dinsdag. Maar ook een gezellig zondagmiddagprogramma én extra vrije tijd om van het eiland te genieten, zijn uiteraard weer onderdeel van het programma!

Programma

Wij vertrekken zondagochtend vanuit de haven van Harlingen naar Terschelling. Na aankomst op Terschelling en het nuttigen van een heerlijke lunch, staat er weer een leuk en actief middagprogramma op de planning waarbij de dag afgesloten wordt met een gezamenlijk diner. Na de eerste cursusdag op maandag zal er vanaf einde middag tijd zijn om individueel of met de groep het eiland (verder) te ontdekken.

Kosten en Verblijf

We verblijven in Hotel Paal 8 op West-Terschelling.

Drie dagen Terschelling inclusief lunch, activiteit en diner op zondag, twee hotelovernachtingen in een suite inclusief ontbijt, maandagmiddag/avond vrij te besteden en tien uur onderwijs verdeeld over twee cursusdagen op maandag + dinsdag (oftewel 10 PE en/of PO punten) voor een bedrag van € 1.150 excl. BTW.

Overtocht

Uit praktische overwegingen vragen wij u de overtocht naar en van Terschelling zelf te regelen. De sneldienst naar Terschelling vertrekt zondagochtend 27 maart 2022 om 10:05 uur en op dinsdag 29 maart 2022 zullen wij de cursus op tijd afronden om de sneldienst van 16:25 uur (duur ca. 50 minuten) terug naar Harlingen te nemen.

 

Opleidingspunten

Deze meerdaagse cursus behelst tien uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Momenteel is erkenning voor deze cursus in aanvraag bij de Mediators federatie Nederland. Bij toekenning van deze erkenning, ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 10 PE-punten (categorie 2).

logo MfN

Cursusdata

27-28-29 maart 2022 – Terschelling

Drie dagen op Terschelling; 10 uur onderwijs verdeeld over de cursusdagen op maandag + dinsdag en leuke activiteiten met lunch+diner op zondag.

Kosten: €1.150,00 excl. BTW

In-company

Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Kosten zijn op aanvraag

Cursusvoorwaarden

Misschien heeft u ook interesse in een van onze andere cursussen?

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This