0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen

Boringa & Lankester financiële trainingen

Cursus

Onderneming & Echtscheiding: Hoeveel waarde wordt eraan gehecht?

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Waardebepaling onderneming bij echtscheiding
 • Verrekening van ondernemingsvermogen
 • Relatie tussen waarde en draagkracht
 • Rekening-courant van de DGA
 • Belang van prognoses en kasstromen

Onderneming & Echtscheiding: Hoeveel waarde wordt eraan gehecht?

In deze door ons nieuw ontwikkelde cursus voor 2016 gaan wij in op het waarderen van ondernemingen in echtscheidingssituaties. Wij geven onder meer antwoord op de vragen:

 • Wat is casusspecifiek de juiste wijze om de waarde van ondernemingen te bepalen en hoe werkt dat concreet?
 • Hoe kan de omvang en de uitkeerbaarheid van de opgepotte winst worden bepaald?
 • Welke rol speelt het pensioen in eigen beheer?
 • Waardoor ontstaan rekening-courant schulden en welke rol spelen deze bij de bepaling van de waarde, de draagkracht en de behoefte?
 • Op welke wijze kan de huwelijks-gerelateerde welstand en het in redelijkheid te verwerven inkomen van de ondernemer worden bepaald?

Dit is nog maar een kleine selectie van de vele vraagstukken die spelen bij dit onderwerp.

adobe_pdf_file_icon_32x32 Download hier de volledige cursusbeschrijving (pdf)

 

 

Opleidingspunten

Deze eendaagse cursus behelst zes uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Dit is een door het MfN erkende cursus en u ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 6 PE-punten (categorie 2).

logo MfN

 

 

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Met het verzenden van het digitale inschrijfformulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de hieronder beschreven inschrijvingsvoorwaarden. Uw naam en adresgegevens zullen worden vermeld op de deelnemerslijst t.b.v. de cursus. Daarnaast worden uw adresgegevens en e-mailadres opgenomen in ons relatiebestand om u te informeren over onze cursusactiviteiten en uitsluitend voor dit doeleinde worden gebruikt
 • Plaatsing zal gebeuren op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wanneer de training volgeboekt is, dan zal er voorrang verleend worden bij de volgende training.
 • Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn, zal de cursus naar een andere datum worden verzet of in uiterste geval worden geannuleerd.
 • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en de factuur. U dient deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, doch uiterlijk voor aanvang van de cursus. Tevens wordt u een week voor aanvang een uitgebreid programma en routebeschrijving naar de betreffende locatie toegestuurd.
 • Bent u genoodzaakt te annuleren dan kan dit (schriftelijk) tot acht weken voor aanvang van de cursus kosteloos. Bij annulering tussen acht en twee weken voor aanvang van de cursus, zal 50% cursusgeld moeten worden voldaan. Wanneer u binnen twee weken voor aanvang van de cursus annuleert bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. In geval van annulering mag na voorafgaande toestemming van B&L een vervanger aan de cursus deelnemen.
 • B&L heeft in alle gevallen het recht de cursus te annuleren. Wanneer het cursusgeld reeds voldaan is door u als deelnemer, zal deze volledig aan u terugbetaald worden.

Cursusdata

Momenteel staat er geen cursusdatum gepland.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u dat vrijblijvend via de knop hieronder aangeven. Zodra nieuwe cursusdata bekend zijn, ontvangt u hiervan bericht.

Kosten: € 550,00 excl. BTW

In-company Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Kosten zijn op aanvraag

Bezoekadres

Wilhelminalaan 2
2405 ED Alphen aan den Rijn

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Pin It on Pinterest

Share This