0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen

Boringa & Lankester financiële trainingen
Cursus

Kasstromen & Echtscheiding: Hoe werkt het nou echt?

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Kasstroomoverzichten
 • Prognoses
 • Vergelijking winst – kasstromen
 • Kasstromen en alimentatie
 • Kasstromen en waardebepaling
 • Voor- en nadelen kasstromen

Kasstromen & Echtscheiding: Hoe zit het nou echt?

In deze door ons ontwikkelde eendaagse verdiepingscursus gaan wij uitgebreid in op het opstellen en analyseren van historische en geprognosticeerde kasstroomoverzichten en wat u hier in de praktijk concreet mee kunt in het kader van het beoordelen van de behoefte aan alimentatie, de draagkracht, de waarde van een onderneming en de (uitkeerbaarheid) van niet uitgekeerde winsten, alsmede op de onderlinge samenhang hiervan. Wij geven onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Is in het verleden geld verdiend of geld verloren en wat is hiervan de oorzaak geweest?
 • Wordt er naar verwachting in de toekomst geld verdiend of verloren en wat is hiervan de oorzaak?
 • Welke invloed heeft de ondernemer zelf op de kasstroom?
 • Hoe bepaalt u de privé-onttrekkingen van de ondernemer en wat kunt u hiermee in de praktijk?
 • Hoe verhouden de kasstromen zich tot de resultaten?
 • Kunnen nu of in de toekomst liquide middelen aan de onderneming worden onttrokken of niet en wat betekent dit in het kader van de draagkracht en de uitkeerbaarheid van de winstreserves?
 • Wat is de relatie tussen de kasstromen ter bepaling van de draagkracht en de kasstromen ter beoordeling van de waarde van de onderneming?

Opleidingspunten

Deze eendaagse cursus behelst zes uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Dit is een door het MfN erkende cursus en u ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 6 PE-punten (categorie 2).

logo MfN

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Met het verzenden van het digitale inschrijfformulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de hieronder beschreven inschrijvingsvoorwaarden. Uw naam en adresgegevens zullen worden vermeld op de deelnemerslijst t.b.v. de cursus. Daarnaast worden uw adresgegevens en e-mailadres opgenomen in ons relatiebestand om u te informeren over onze cursusactiviteiten en uitsluitend voor dit doeleinde worden gebruikt
 • Plaatsing zal gebeuren op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wanneer de training volgeboekt is, dan zal er voorrang verleend worden bij de volgende training.
 • Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn, zal de cursus naar een andere datum worden verzet of in uiterste geval worden geannuleerd.
 • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en de factuur. U dient deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, doch uiterlijk voor aanvang van de cursus. Tevens wordt u een week voor aanvang een uitgebreid programma en routebeschrijving naar de betreffende locatie toegestuurd.
 • Bent u genoodzaakt te annuleren dan kan dit (schriftelijk) tot acht weken voor aanvang van de cursus kosteloos. Bij annulering tussen acht en twee weken voor aanvang van de cursus, zal 50% cursusgeld moeten worden voldaan. Wanneer u binnen twee weken voor aanvang van de cursus annuleert bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. In geval van annulering mag na voorafgaande toestemming van B&L een vervanger aan de cursus deelnemen.
 • B&L heeft in alle gevallen het recht de cursus te annuleren. Wanneer het cursusgeld reeds voldaan is door u als deelnemer, zal deze volledig aan u terugbetaald worden.

Cursusdata

Momenteel staat er geen cursusdatum gepland.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u dat vrijblijvend via de knop hieronder aangeven. Zodra nieuwe cursusdata bekend zijn, ontvangt u hiervan bericht.

Kosten: € 595,00 excl. BTW

In-company

Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

 

Kosten zijn op aanvraag

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This