0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen

Boringa & Lankester financiële trainingen

ONLINE CURSUS

Waarderen van onderneming bij echtscheiding:
waarom, (per) wanneer en hoe?
 

In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wanneer moet een onderneming bij een echtscheiding worden gewaardeerd (en wanneer niet)?
 • Welke waarderingsdatum is van toepassing en is dat sinds de twee uitspraken hierover in 2020 veranderd?
 • Wat is het juiste juridische uitgangspunt om de waarde op te baseren?
 • Hoe kan de waarde worden bepaald?
 • Wanneer is er sprake van persoonlijke goodwill en wat is het gevolg hiervan?
 • Wat is de relatie tussen de waarde en de draagkracht?

U wordt als familierechtadvocaat / mediator bij de echtscheiding van ondernemers steeds vaker geconfronteerd met waarderingsvraagstukken en waarderingsberekeningen van deskundigen. Veelal wordt gedacht dat het waarderen van een onderneming het uitvoeren van een rekensom betreft. Dat is echter het allerlaatste dat dient te gebeuren. het is eerst belangrijk dat wordt vastgesteld of de waarde van de onderneming wel tot het te verdelen of  verrekenen vermogen behoort. Vervolgens dient het juiste uitgangspunt voor de waardebepaling te worden bepaald. Dit is van cruciaal belang om tot een juiste waardering en de daarbij te hanteren methodiek te komen. Tot slot dient te worden vastgesteld per wanneer de waardering dient plaats te vinden. Oftewel: vele vraagstukken die voorafgaan aan de uiteindelijke waarderingsberekening.

De volgende onderwerpen zullen behandeld worden tijdens de online cursus:

 • Hoe bepaal je of de waarde van een onderneming tot het te verdelen / verrekenen vermogen behoort?
 • Wat is het verschil tussen het verrekenen van de waarde en het verrekenen van de opgepotte winsten? En is er eigenlijk wel altijd een verschil?
 • Welke (juridische) uitgangspunten zijn van belang voor het bepalen van de waarde?
 • Per welke datum dient de waarde te worden bepaald en is dat veranderd sinds de twee uitspraken hierover in 2020? (zie ook: https://www.b-l.nl/publicaties/)
 • Hoe dient de waarde te worden bepaald?
 • Welke vragen dienen aan een waarderingsdeskundige te worden gesteld?
 • Welke informatie is er nodig?
 • Hoe beoordeel je een waarderingsrapport?
 • Welke rol speelt de financierbaarheid bij de waardebepaling en hoe zit dat bij de verrekening van opgepotte winsten?
 • Wat is de relatie tussen de waarde van de onderneming en en de draagkracht van de ondernemer?

Deze cursus wordt online aangeboden

 

 • Cursusomgeving in Zoom
 • Deelnemersgroep van maximaal 8 deelnemers
 • Interactief, persoonlijke aandacht en ruimte voor stellen van vragen
 • Dagdeel van 3 uur effectief onderwijs afgewisseld met enkele pauzes

Opleidingspunten

Deze online cursus behelst drie uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Dit is een door de Mediators federatie Nederland erkende cursus en u ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 3 PE-punten (categorie 2)..

logo MfN

Cursusdata

Wij bieden deze cursus tweemaal aan:

 • 17 juni 2021 / 9:00 – 13:00u – VOLGEBOEKT
 • 1 juli 2021 / 9:00 – 13:00u – VOLGEBOEKT

Kosten: € 198,00 excl. BTW

In-company

Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Kosten zijn op aanvraag

Cursusvoorwaarden

Misschien heeft u ook interesse in een van onze andere cursussen?

Bezoekadres

Wilhelminalaan 2
2405 ED Alphen aan den Rijn

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Pin It on Pinterest

Share This