0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen

Boringa & Lankester financiële trainingen
Cursus
Cursus Echtscheiden & Eenmanszaak 2019

In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De voor- en nadelen van het uitgaan van kasstromen en/of resultaten.
 • De bepaling van de behoefte en de draagkracht.
 • De waardebepaling en de relatie met de draagkracht.

Cursus Echtscheiden & Eenmanszaak 2019

De meerdaagse training gaat over de financiële aspecten waarmee u te maken kan krijgen bij een echtscheiding van een ondernemer (en de partner) met een eenmanszaak, een vof of een maatschap. Deze ondernemer krijgt in de literatuur terecht in toenemende mate de nodige aandacht. Daarbij komt dat er in Nederland steeds meer ondernemers zijn en dus ook steeds meer ondernemers die gaan scheiden.

Net als bij de ondernemer met een BV gaan wij in de cursus uitgebreid in op de voor- en nadelen van het uitgaan van kasstromen en het uitgaan van resultaten (winsten of verliezen) bij de beoordeling van de draagkracht en de behoefte, maar ook op de wijze waarop de onderneming kan worden gewaardeerd. Uiteraard zal het weer een interactieve cursus zijn, waarbij helder inzicht in de theorie en praktijk wordt verkregen aan de hand van reële casusposities.

 

Welke kennis gaat u opdoen?

Na afloop van deze meerdaagse training bent u beter in staat antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Hoe maak ik efficiënt gebruik van kasstroomoverzichten en van resultatenoverzichten?
 • Wat te doen als er geen kasstroomoverzichten zijn?
 • Hoe bepaal ik de huwelijks gerelateerde behoefte bij ondernemers en kan dat dan ook met de 60% Hof-norm?
 • Hoe bepaal ik de draagkracht van de ondernemer?
 • Welke fiscaliteit speelt daarbij een rol?
 • Hoe en waar verwerk ik de financiële gegevens in een draagkrachtberekening?
 • Hoe houd ik rekening met oudedagsvoorzieningen?
 • Hoe om te gaan met de dotaties aan de (F)OR?
 • Hoe relevant zijn de solvabiliteit en liquiditeit?
 • Hoe ga ik om met voorzieningen wegens arbeidsongeschiktheid?
 • Hoe wordt de auto van de zaak verantwoord en hoe ga ik daarmee om?
 • Wat kan ik afleiden uit de mutaties in de kapitaalrekening van de ondernemer?
 • Hoe stel ik de waarde van de (participatie in de) onderneming vast?
 • Welke uitgangspunten zijn van belang bij de waardebepaling?
 • Welke fiscaliteit speelt bij de waardering een rol?
 • Hoe interpreteer ik vof- of maatschapscontracten en is dat relevant bij een echtscheiding?
 • Hoe bepaal ik bij een waardering de reële arbeidsbeloning van de ondernemer?
 • Welke aspecten spelen voor mij een rol indien de partner meewerkt in de eenmanszaak of vof?
 • Welke relaties bestaan er tussen de waarde van de onderneming en de draagkracht van de ondernemer?
 • Hoe kan ik de (jaarlijkse) verrekening van overgespaard inkomen bepalen op basis van artikel 1: 141 lid 5 BW en welke normen in het maatschappelijk verkeer hanteer ik hierbij?
 • Welke verschillen onderken ik in vergelijking met een ondernemer met een BV?
 • Welke informatie is onontbeerlijk voor een voorlopige voorzieningen procedure?
 • Welke informatie heb ik nodig om tot definitieve afspraken te kunnen komen?
 • Welke balansposten zijn belangrijk?
 • Waarom moet ik de kosten beoordelen en hoe doe ik dat?
 • Met welke gevolgen dien ik rekening te houden vanwege het nieuwe huwelijksgoederenregime?

Opleidingspunten

Deze meerdaagse cursus behelst tien uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Dit is een door de Mediators federatie Nederland erkende cursus en u ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 10 PE-punten (categorie 2).

logo MfN

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Met het verzenden van het digitale inschrijfformulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de hieronder beschreven inschrijvingsvoorwaarden. Uw naam en adresgegevens zullen worden vermeld op de deelnemerslijst t.b.v. de cursus. Daarnaast worden uw adresgegevens en e-mailadres opgenomen in ons relatiebestand om u te informeren over onze cursusactiviteiten en uitsluitend voor dit doeleinde worden gebruikt
 • Plaatsing zal gebeuren op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wanneer de training volgeboekt is, dan zal er voorrang verleend worden bij de volgende training.
 • Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn, zal de cursus naar een andere datum worden verzet of in uiterste geval worden geannuleerd.
 • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en de factuur. U dient deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, doch uiterlijk voor aanvang van de cursus. Tevens wordt u een week voor aanvang een uitgebreid programma en routebeschrijving naar de betreffende locatie toegestuurd.
 • Bent u genoodzaakt te annuleren dan kan dit (schriftelijk) tot acht weken voor aanvang van de cursus kosteloos. Bij annulering tussen acht en twee weken voor aanvang van de cursus, zal 50% cursusgeld moeten worden voldaan. Wanneer u binnen twee weken voor aanvang van de cursus annuleert bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. In geval van annulering mag na voorafgaande toestemming van B&L een vervanger aan de cursus deelnemen.
 • B&L heeft in alle gevallen het recht de cursus te annuleren. Wanneer het cursusgeld reeds voldaan is door u als deelnemer, zal deze volledig aan u terugbetaald worden.

Cursusdata

Momenteel staat er geen cursusdatum gepland.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u dat vrijblijvend via de knop hieronder aangeven. Zodra nieuwe cursusdata bekend zijn, ontvangt u hiervan bericht.

Kosten: € 995,00 excl. BTW

In-company

Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Kosten zijn op aanvraag

Misschien heeft u ook interesse in een van onze andere cursussen?

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This