0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen

Boringa & Lankester financiële trainingen

ONLINE CURSUS

Echtscheiding in Coronatijd:
het belang van kasstromen
 

In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Welke informatie is er nodig voor het opstellen en beoordelen van een kasstroomoverzicht?
 • Wat kunt u uit een kasstroomoverzicht afleiden ten aanzien van behoefte en draagkracht?
 • Welke kasstromen zijn belangrijk vóór en tijdens het Corona tijdperk?
 • Welke invloed heeft de ondernemer zelf op de kasstroom?
 • Wat is de relatie tussen kasstromen en winst/verlies?
 • Hoe om te gaan met de privé-onttrekkingen van de ondernemer?
 • Wat is de relatie tussen kasstromen bij de draagkracht en de waarde van een onderneming?

U wordt als familierechtadvocaat / mediator bij de echtscheiding van ondernemers steeds vaker geconfronteerd met kasstroomoverzichten. Deze spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de draagkracht en behoefte, maar ook bij het bepalen van de waarde van de onderneming of het beoordelen van de uitkeerbaarheid van de niet uitgekeerde winsten. Kasstromen geven in tegenstelling tot winst inzicht in hoeveel geld er daadwerkelijk is verdiend en uitgegeven en hoeveel geld er beschikbaar is. Ten tijde van de Corona maatregelen is wel gebleken hoe belangrijk kasstromen zijn om ondernemingen draaiende te houden.

Het rapport van de Expertgroep Alimentatienormen legt expliciet een link naar de kasstromen bij de beoordeling van de beschikbare winst in een eenmanszaak dan wel welk bedrag een directeur grootaandeelhouder aan zijn onderneming kan onttrekken. Ook de rechterlijke macht benadrukt steeds meer het belang van kasstroomoverzichten bij het nemen van hun beslissingen, zowel in de uitspraken als ook in diverse artikelen over dit onderwerp. Het grote probleem is echter dat het veelal ontbreekt aan inzicht over welke informatie nu exact kan worden ontleend aan kasstroomoverzichten en hoe deze informatie moet worden geïnterpreteerd in het licht van de te nemen beslissingen omtrent de eerder genoemde onderwerpen.

De volgende onderwerpen zullen behandeld worden tijdens de online cursus:

 • Welke informatie is er nodig voor het beoordelen van een historisch en geprognosticeerd kasstroomoverzicht?
 • Uitleg van de begrippen operationele kasstroom, investeringskasstroom en financieringskasstroom.
 • Uitleg van het kasstroomoverzicht in relatie tot de balans en winst- & verliesrekening.
 • Uitleg van de verschillen bij een eenmanszaak / vof versus bij een BV, bekeken vanuit de eigenaar / ondernemer.
 • Welke informatie blijkt uit het kasstroomoverzicht en wat kunt u daar concreet mee bij het beantwoorden van de verschillende vraagstukken in het kader van een echtscheiding?
 • Welke kasstromen zijn belangrijk vóór en tijdens het Corona tijdperk?
 • Is er in het verleden geld verdiend of geld verloren en wat is hiervan de oorzaak geweest?
 • Wordt er naar verwachting in de toekomst geld verdiend of verloren en wat is hiervan de oorzaak?
 • Welke invloed heeft de ondernemer zelf op de kasstroom?
 • Hoe kan het zijn dat er ondanks dat er verlies wordt geleden een positieve kasstroom is?
 • Hoe kan het zijn dat ondanks dat er winst wordt gemaakt er een negatieve kasstroom is?
 • Hoe bepaalt u de privé-onttrekkingen van de ondernemer en wat kunt u hiermee in de praktijk?
 • Is/wordt er geïnvesteerd door de onderneming en hoe zijn/worden de investeringen gefinancierd?
 • Welke rol spelen debiteuren, crediteuren en de hoogte van de voorraden?
 • Kunnen nu of in de toekomst liquide middelen aan de onderneming worden onttrokken of niet en wat betekent dit in het kader van de draagkracht en de uitkeerbaarheid van de winstreserves?
 • Wat is de relatie tussen de kasstromen ter bepaling van de draagkracht en de kasstromen ter beoordeling van de waarde van de onderneming?
 • Zijn de balans en winst- & verliesrekening naast het kasstroomoverzicht nog wel nodig?

Deze cursus wordt online aangeboden

 

 • Cursusomgeving in Zoom
 • Deelnemersgroep van maximaal 8 deelnemers
 • Interactief, persoonlijke aandacht en ruimte voor stellen van vragen
 • Dagdeel van 3 uur effectief onderwijs afgewisseld met enkele pauzes

Opleidingspunten

Deze online cursus behelst drie uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Dit is een door de Mediators federatie Nederland erkende cursus en u ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 3 PE-punten (categorie 2)..

logo MfN

Cursusdata

Wij bieden deze cursus tweemaal aan:

 • 20 mei 2021 / 9:00 – 13:00u – VOLGEBOEKT
 • 3 juni 2021 / 9:00 – 13:00u – VOLGEBOEKT

Kosten: € 198,00 excl. BTW

In-company

Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Kosten zijn op aanvraag

Cursusvoorwaarden

Misschien heeft u ook interesse in een van onze andere cursussen?

Bezoekadres

Wilhelminalaan 2
2405 ED Alphen aan den Rijn

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Pin It on Pinterest

Share This