0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen

Boringa & Lankester financiële trainingen

Cursus

Actualiteitencursus Pensioen eigen beheer & Echtscheiding

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Alle gevolgen wetsvoorstel Wiebes 2016 /2017
 • Mogelijkheden bij scheiding
 • Relatie pensioen met waarde en draagkracht

Actualiteitencursus Pensioen eigen beheer & Echtscheiding

In deze actualiteitencursus voor 2016 gaan wij samen met pensioendeskundige Eric de Bruijn in op de gevolgen van het wetsvoorstel van Staatssecretaris Wiebes. In deze 3 uur durende cursus komen de volgende vraagstellingen aan bod:

 • Blijft de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding van toepassing?
 • In welke situaties dient de partner in te stemmen en wat als dat niet gebeurt?
 • Wat zijn de gevolgen voor het te verevenen ouderdomspensioen?
 • Is er nog wel sprake van verevening?
 • Wat zijn de gevolgen van deze pensioenwijzigingen voor de voorziening oude dag, zowel op de pensioendatum als ná overlijden?
 • Wat zijn de gevolgen van deze pensioenwijzigingen voor de waarde van de onderneming en de uitkeerbaarheid van dividend?
 • Wat is het effect op alimentatie?
 • Hoe werken de wijzigingen bij lopende echtscheidingen?
 • Wat zijn de gevolgen bij de afgewikkelde echtscheidingen voor waarde onderneming, dividendruimte, afkoopmogelijkheid en draagkracht/alimentatie?

Opleidingspunten

Deze eendaagse cursus behelst drie uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Dit is een door het MfN erkende cursus en u ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 3 PE-punten (categorie 2).

logo MfN

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Met het verzenden van het digitale inschrijfformulier verklaart u het formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de hieronder beschreven inschrijvingsvoorwaarden. Uw naam en adresgegevens zullen worden vermeld op de deelnemerslijst t.b.v. de cursus. Daarnaast worden uw adresgegevens en e-mailadres opgenomen in ons relatiebestand om u te informeren over onze cursusactiviteiten en uitsluitend voor dit doeleinde worden gebruikt
 • Plaatsing zal gebeuren op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Wanneer de training volgeboekt is, dan zal er voorrang verleend worden bij de volgende training.
 • Wanneer er niet voldoende aanmeldingen zijn, zal de cursus naar een andere datum worden verzet of in uiterste geval worden geannuleerd.
 • Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving en de factuur. U dient deze factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, doch uiterlijk voor aanvang van de cursus. Tevens wordt u een week voor aanvang een uitgebreid programma en routebeschrijving naar de betreffende locatie toegestuurd.
 • Bent u genoodzaakt te annuleren dan kan dit (schriftelijk) tot acht weken voor aanvang van de cursus kosteloos. Bij annulering tussen acht en twee weken voor aanvang van de cursus, zal 50% cursusgeld moeten worden voldaan. Wanneer u binnen twee weken voor aanvang van de cursus annuleert bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. In geval van annulering mag na voorafgaande toestemming van B&L een vervanger aan de cursus deelnemen.
 • B&L heeft in alle gevallen het recht de cursus te annuleren. Wanneer het cursusgeld reeds voldaan is door u als deelnemer, zal deze volledig aan u terugbetaald worden.

Cursusdata

Momenteel staat er geen cursusdatum gepland.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u dat vrijblijvend via de knop hieronder aangeven. Zodra nieuwe cursusdata bekend zijn, ontvangt u hiervan bericht.

Kosten: € 250,00 excl. BTW

In-company

Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Kosten zijn op aanvraag

Misschien heeft u ook interesse in een van onze andere cursussen?

Bezoekadres

Wilhelminalaan 2
2405 ED Alphen aan den Rijn

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Pin It on Pinterest

Share This