0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen

Boringa & Lankester financiële trainingen

Cursus 

Actualiteitencursus 2021
Onderneming & Echtscheiding: Financieel en fiscaal up to date

 

In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Waarderen van ondernemingen: waarom, hoe en per welke peildatum
 • Waarderen in geval van persoonlijke goodwill
 • Huwelijksvermogensrecht en fiscaliteit bij ondernemers
 • Hoe anno 2021 om te gaan met pensioen in eigen beheer
 • Hoe om te gaan met financiële informatie uit de Corona periode en wat nu voor de periode daarna
 • De verschillen tussen eenmanszaak en BV
 • Valkuilen bij de waardering van onroerend goed

Actualiteitencursus 2021
Onderneming & Echtscheiding:
Financieel en fiscaal up to date

In deze actualiteitencursus worden alle actuele financiële én fiscale onderwerpen behandeld die in 2021 aan de orde zijn bij de echtscheiding van een ondernemer, zoals daar zijn:

 • Het waarderen van ondernemingen bij echtscheidingen: waarom en per welke peildatum?
 • Waarderen in geval van persoonlijke goodwill: welke wijzigingen zijn te onderkennen?
 • Huwelijksvermogensrecht en fiscaliteit: de gevolgen voor ondernemers bij de oude gemeenschap van goederen, de nieuwe gemeenschap van goederen bij huwelijksvoorwaarden met o.a. aandacht voor vergoedingsrechten, de AB-heffingen en de TBS regeling
 • Hoe anno 2021 om te gaan met pensioen in eigen beheer na de uitfasering daarvan in 2017-2019 (bevriezen, afkoop, omzetting in ODV)
 • Hoe om te gaan met financiële informatie uit de Corona periode en wat nu voor de periode daarna
 • De verschillen tussen eenmanszaak en BV
 • De rekening-courantschuld aan de BV en het wetsvoorstel wet excessief lenen
 • Valkuilen bij de waardering van onroerend goed
 • Actuele juriprudentie

Dit jaar extra aandacht voor fiscaliteiten

Tijdens de cursus zal dit jaar uiteraard door gastdocent Tom van Baaren extra aandacht worden besteed aan de fiscaliteit rondom de scheidende ondernemer.

Interactieve cursus

Uiteraard is het weer een interactieve cursus, waarbij helder inzicht in de theorie en praktijk wordt verkregen aan de hand van reële casusposities. Hierbij wordt gewerkt met (geanonimiseerde) financiële informatie waaronder begrepen overeenkomsten, jaarrekeningen, prognoses en aangiften. Daarnaast bespreken wij relevante actuele jurisprudentie.

Welke kennis gaat u opdoen?

Na afloop van deze meerdaagse training bent u beter in staat antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat is het gevolg van de actuele jurisprudentie op de waardering van ondernemingen bij echtscheiding?
 • Wanneer is er wel en wanneer geen sprake van persoonlijke goodwill en wat is het gevolg daarvan voor de waardering?
 • Hoe bepaal je wat er ten aanzien van ondernemingen verrekend moet worden bij huwelijksvoorwaarden?
 • Hoe bepaal je wat er ten aanzien van ondernemingen verrekend of verdeeld moet worden bij de oude en de nieuwe gemeenschap van goederen?
 • Welke fiscale valkuilen vallen er te onderkennen bij de verrekening van ondernemingsvermogen?
 • Hoe ten behoeve van de waarde en de draagkracht om te gaan met jaarrekeningen en aangiften toeziend op de periode waarin de Coronamaatregelen golden?
 • Waar dient u alert op te zijn bij al dan niet afgekocht of omgezet pensioen in eigen beheer?
 • Welke invloeden heeft (de waarde van) het onroerend goed op de waarde van de onderneming, de behoeft en de draagkracht?
 • Wat zijn de gevolgen van de in 2023 in werking tredende wet excessief lenen bij de BV?

Drie dagen naar Terschelling

Op 19-20-21 september 2021 is Terschelling voor de 8e keer het toneel voor onze cursusdagen. Drie dagen op het eiland, waarvan wij traditiegetrouw 10 uur cursus zullen gaan geven verdeeld over twee cursusdagen: maandag en dinsdag. Maar ook een gezellig zondagmiddagprogramma én extra vrije tijd om van het eiland te genieten, zijn uiteraard weer onderdeel van het programma!

Programma

Wij vertrekken zondagochtend vanuit de haven van Harlingen naar Terschelling. Na aankomst op Terschelling en het nuttigen van een heerlijke lunch, staat er weer een leuk en actief middagprogramma op de planning waarbij de dag afgesloten wordt met een gezamenlijk diner. Na de eerste cursusdag op maandag zal er vanaf einde middag tijd zijn om individueel of met de groep het eiland (verder) te ontdekken.

Kosten en Verblijf

We verblijven in Hotel Paal 8 op West-Terschelling.

Drie dagen Terschelling inclusief lunch, activiteit en diner op zondag, twee hotelovernachtingen in een suite inclusief ontbijt, maandagmiddag/avond vrij te besteden en tien uur onderwijs verdeeld over twee cursusdagen op maandag + dinsdag (oftewel 10 PE en/of PO punten) voor een bedrag van € 1.095 excl. BTW.

Overtocht

Uit praktische overwegingen vragen wij u de overtocht naar en van Terschelling zelf te regelen. De veerdienst naar Terschelling vertrekt zondagochtend 19 september 2021 om 10:05 uur en op dinsdag 21 september 2021 zullen wij de cursus op tijd afronden om de sneldienst van 16:25 uur (duur ca. 50 minuten) terug naar Harlingen te nemen.

 

Opleidingspunten

Deze meerdaagse cursus behelst tien uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Dit is een door de Mediators federatie Nederland erkende cursus en u ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 10 PE-punten (categorie 2).

logo MfN

Cursusdata

Momenteel staat er geen cursusdatum gepland.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u dat vrijblijvend via de knop hieronder aangeven. Zodra nieuwe cursusdata bekend zijn, ontvangt u hiervan bericht.

Kosten: €1.095,00 excl. BTW

In-company

Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Kosten zijn op aanvraag

Cursusvoorwaarden

Misschien heeft u ook interesse in een van onze andere cursussen?

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This