0172 530047 info@b-l.nl

Onze cursussen

Boringa & Lankester financiële trainingen
Cursus

Actualiteitencursus 2020
Onderneming & Echtscheiding –
vijf jaar vooruit denken
 

In deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Alle gevolgen van de Corona situatie bij scheidende ondernemers.
 • Alle gevolgen van de nieuwe wetgeving bij scheidende ondernemers.
 • Alles dat je moet weten over het maken en gebruiken van prognoses.
 • Naast BV / eenmanszaken deze keer specifiek aandacht voor de VOF.
 • Hoe om te gaan met (rekening-courant) schulden van de DGA?
 • Waardebepaling en de relatie met de draagkracht.

Actualiteitencursus 2020
Onderneming & Echtscheiding – vijf jaar vooruit denken

Deze actualiteitencursus behandelt alle actuele financiële onderwerpen die in 2020 aan de orde zijn bij de echtscheiding van een ondernemer, zoals daar zijn:

 • De gevolgen van de huidige (Corona) situatie voor de ondernemer in echtscheiding.
 • De gevolgen van de nieuwe Wet Partneralimentatie voor de (partners van) ondernemers.
 • Het door de nieuwe wetgeving en de jurisprudentie sterk toegenomen belang van het maken en het beoordelen prognoses bij echtscheidingen.
 • Het wetsvoorstel met verstrekkende fiscale gevolgen ten aanzien van schulden aan de eigen BV, waaronder de rekening-courantschuld.
 • De gevolgen van de beperkingen in de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie vanaf 2020.
 • De gevolgen van de vanaf 2018 in werking getreden wet betreffende de beperkte gemeenschap van goederen.

Extra aandacht aan prognoses en VOF

Tijdens de cursus zal dit jaar extra aandacht worden besteed aan het opstellen, beoordelen en gebruik maken van prognoses bij het maken van financiële afspraken. Dit betreft niet alleen het prognosticeren van resultaten, maar ook van de kasstromen en de balansposities ter beoordeling van de financiële (on)mogelijkheden en de gevolgen van de te maken afspraken bij de echtscheiding.

Daarnaast willen wij dit jaar naast de BV en de eenmanszaak extra aandacht besteden aan de VOF, waaronder ook begrepen de man-vrouwfirma, waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan de orde zullen komen:

 • Welke rol spelen de bepalingen in de VOF-overeenkomst?
 • Hoe om te gaan met onroerend goed dat deels zakelijk en deels privé is?
 • Met welke financiële gevolgen dienen bij de echtscheiding rekening te worden gehouden als de zakelijke samenwerking na de scheiding wordt gecontinueerd?
 • Wat zijn de financiële en fiscale gevolgen wanneer de activiteiten van de VOF door een van de voormalige echtelieden worden voortgezet in de vorm van een eenmanszaak of BV?

Interactieve cursus

Uiteraard is het weer een interactieve cursus, waarbij helder inzicht in de theorie en praktijk wordt verkregen aan de hand van reële casusposities. Hierbij wordt gewerkt met (geanonimiseerde) financiële informatie waaronder begrepen overeenkomsten, jaarrekeningen, prognoses en aangiften. Daarnaast bespreken wij relevante actuele jurisprudentie.

Welke kennis gaat u opdoen?

Na afloop van deze meerdaagse training bent u beter in staat antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste financiële gevolgen van de nieuwe Wet Partneralimentatie, specifiek bij ondernemers?
 • Wat zijn de gevolgen van de verlaging van de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie?
 • Wat zijn de gevolgen voor (partners van) ondernemers bij echtscheidingen onder de nieuwe wet gemeenschap van goederen?
 • Wanneer en op basis waarvan is het aanvragen van een wijziging van omstandigheden vanaf 2020 mogelijk en zinvol?
 • Wat is er voor nodig om tot een plausibele prognose te komen?
 • Hoe kan de plausibiliteit van een prognose worden beoordeeld en wat zijn de valkuilen?
 • Op welke wijze kan een prognose concreet gebruikt worden bij financiële vraagstukken rondom de echtscheiding?
 • Welke financiële en fiscale risico’s zijn te onderkennen bij (substantiële) rekening-courant posities DGA met zijn BV en hoe hiermee om te gaan bij echtscheidingen?
 • Hoe worden de bezittingen en schulden van de VOF van partijen in de verdeling / verrekening betrokken?
 • Hoe om te gaan met een pand dat gedeeltelijk privé- en gedeeltelijk zakelijk is?
 • Hoe wordt de waarde van ondernemingen bij echtscheiding bepaald en hoe wordt op een juiste wijze rekening gehouden met de fiscale gevolgen?
 • Zijn de bepalingen in een VOF-contract dan wel een aandeelhoudersovereenkomst van belang bij het waarderen van een onderneming bij echtscheiding en zo ja, hoe werkt dat dan?
 • Hoe om te gaan met een negatieve waarde van de eenmanszaak / VOF?
 • Hoe verhoudt zich de waardering van een onderneming tot de draagkracht bij alimentatie?

Drie dagen naar Terschelling

Op 22-23-24 maart 2020 is Terschelling voor de 7e keer het toneel voor onze cursusdagen. Drie dagen op het eiland, waarvan wij traditiegetrouw 10 uur cursus zullen gaan geven verdeeld over twee cursusdagen: maandag en dinsdag. Maar ook een gezellig zondagmiddagprogramma én extra vrije tijd om van het eiland te genieten, zijn uiteraard weer onderdeel van het programma!

Programma

Wij vertrekken zondagochtend vanuit de haven van Harlingen naar Terschelling. Aangekomen in Hotel Paal 8 zullen wij gezamenlijk de bagage afgeven en na een lekkere lunch het zondagmiddagprogramma beginnen. Waar wij deze zondagmiddag doorbrengen en waar wij in de avond dineren blijft nog geheim, maar we kunnen al wel verklappen dat dat u een nieuw stukje Terschelling zal leren kennen!

Kosten en Verblijf

We verblijven in Hotel Paal 8 op West-Terschelling.

Drie dagen Terschelling inclusief lunch, activiteit en diner op zondag, twee hotelovernachtingen in een suite inclusief ontbijt, maandagmiddag/avond vrij te besteden en tien uur onderwijs verdeeld over twee cursusdagen op maandag + dinsdag (oftewel 10 PE en/of PO punten) voor een bedrag van € 995 excl. BTW.

Nieuw: heeft u voorkeur voor een verblijf in een van de ruime familiesuites? Voor toeslag van € 75 voor 2 nachten is dit mogelijk! Graag direct aan te geven bij aanmelding cursus i.v.m. beperkte beschikbaarheid van de familiesuites.

Overtocht

Uit praktische overwegingen vragen wij u de overtocht naar en van Terschelling zelf te regelen. De sneldienst naar Terschelling vertrekt zondagochtend 22 maart 2020 om 10:00 uur en op dinsdag 24 maart 2020 zullen wij de cursus op tijd afronden om de sneldienst van 16:15 uur (duur ca. 50 minuten) terug naar Harlingen te nemen.

 

Opleidingspunten

Deze meerdaagse cursus behelst tien uur onderwijs. Op grond van de Verordening op de advocatuur moet u als advocaat jaarlijks 20 opleidingspunten behalen. Deze punten kunnen onder meer behaald worden door het volgen van onderwijs. Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van deze verordening kunt uzelf beoordelen of gevolgd onderwijs in aanmerking komt voor opleidingspunten. Na afloop ontvangt u van ons een certificaat van deelname.

Dit is een door de Mediators federatie Nederland erkende cursus en u ontvangt als registermediator na afloop van de cursus 10 PE-punten (categorie 2).

logo MfN

Cursusdata

Momenteel staat er geen cursusdatum gepland.

Heeft u interesse in deze cursus dan kunt u dat vrijblijvend via de knop hieronder aangeven. Zodra nieuwe cursusdata bekend zijn, ontvangt u hiervan bericht.

Kosten: € 995,00 excl. BTW

In-company

Heeft u interesse voor een in-company cursus over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Kosten zijn op aanvraag

Cursusvoorwaarden

Misschien heeft u ook interesse in een van onze andere cursussen?

Bezoekadres

Wilhelminalaan 2
2405 ED Alphen aan den Rijn

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Pin It on Pinterest

Share This