0172 530047 info@b-l.nl

B&L zelftest

Terschelling 2021

Testen voor toegang

Voordat u aan deze cursus deelneemt, dient u nog de volgende 5 vragen te beantwoorden:

B&L zelftest Terschelling 2021
Weet u altijd precies wanneer welke waarderingsmethodiek voor ondernemingen gehanteerd moet worden en waarom dat zo is? *
Overziet u zelf altijd alle fiscale gevolgen bij complexe echtscheidingen van ondernemers? *
Kunt u beoordelen wat het precieze effect van een andere peildatum is op de waarde die aan een onderneming kan worden toegekend? *
Weet u exact waar u bij een echtscheiding alert op dient te zijn bij al dan niet eerder afgekocht of omgezet pensioen in eigen beheer? *
Kent u alle verschillen tussen de eenmanszaak en de BV en de gevolgen daarvan voor de bepaling van de draagkracht? *

Bezoekadres

Oude Nieuwveenseweg 111-113
2441 CT Nieuwveen

Telefoon

Postadres

Postbus 3006
2440 AA Nieuwveen

Fax

Pin It on Pinterest

Share This